Life

Tìm Kiếm Niềm Say Mê Trong Cuộc Sống

Tại một xưởng sản xuất phấn của Nhật Bản, khoảng 70% số công nhân đều là những người khuyết  tật. Mặc cho việc di...
media_admin
3 min read

Can Self-Sovereign Identities Built Using Blockchain Prevent Future Identity and Privacy Problems?

In the offline world, establishing your identity can be done fairly easily in many situations. For example, if you go to a liquor store...
media_admin
2 min read

Communication ability is 14 times more valuable than language ability

Stories that began with “once upon a time” were born out of time when Japan still had no written characters. Letters were introduced to...
media_admin
6 min read

Nhật Bản Ứng Dụng IoT Giải Quyết Thiếu Hụt Lao Động và Kiểm Soát Chất Lượng

Năm 2018, 3 nhà mạng di động lớn nhất Nhật Bản sẽ giới thiệu các dịch vụ viễn thông dành cho những thiết bị...
media_admin
5 min read

Sống ở thành phố lớn có thực sự luôn tốt?

  Ở Nhật Bản, số người di chuyển đến các vùng nông thôn trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2009...
media_admin
3 min read